Arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är att företaget skall utgöra en trygg, säker och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till utveckling
och utmaningar för alla medarbetare och därmed också utgöra en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljöfrågorna är därför en naturlig och väsentlig del i all vår utbildning, information, planering och uppföljning
och i vår dagliga verksamhet. Ingen skall behöva drabbas av skador, olycksfall eller sjukdom p.g.a. arbetet.

En god grundförutsättning är att vi alltid anstränger oss för att etablera goda relationer med våra kunder och övriga
medarbetare i syfte att befrämja en långsiktig relation.