Vår miljöpolicy

AB Vento skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget, genom att:

  • ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad negativ miljöpåverkan
  • uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
  • förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå
  • sätta konkreta mål för miljöarbetet
  • ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
  • ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning
  • avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt
  • ge kunderna tillräcklig och korrekt information om miljökonsekvenserna av de produkter och tjänster som vi erbjuder
  • ställa krav på och följa upp våra leverantörers miljöpåverkan.

 

Sollentuna, 2011-01-14

Wodek Slazak

VD  AB Vento