Lite kort om Vento

Om Vento - ett ventilationsföretag i Stockholm

Vento är ett familjärt företag i ständig utveckling sedan 1991, där du som uppdragsgivare känner dig uppskattad och hemma.
Vento är specialiserade på ventilationsuppdrag oftast kopplade till energioptimering.

Vento ingår i företagsgruppen Energivärden med ca 150 anställda och en omsättning på ca 350 Mkr. Det gör att vi kan erbjuda det lilla företagets
flexibilitet med det stora företagets resurser. Vi satsar på kompetens och utveckling.
Våra medarbetare har mycket stor erfarenhet och vi ser till att ständigt uppdatera deras kunskaper genom vidareutbildning m m.

Med kontor centralt vid Liljeholmen sträcker sig vår verksamhet över hela regionen, från Norrtälje i norr ner till Nynäshamn i söder, från Enköping
i väster till längst ut på Ingarö i öster.

Vi arbetar nära våra kunder och söker en öppen och långsiktig relation. Hos Vento har du alltid en egen kontaktperson till hands och när du ger
oss ett uppdrag ska du tryggt veta att vi utför vårt åtagande på allra bäst sätt.

Affärsidé

Att med kompetenta medarbetare, aktivt förvaltare, fastighetsägare, kommuner, landsting och andra som direkt påverkar ventilationssystemens
utformning och funktion, föreslå lösningar, sälja och genomföra projekt för att åstadkomma rätt inomhusklimat och optimal energihushållning.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Kvalitets- och arbetsmiljöpolicy