Tjänster inom ventilation och klimat

Tjänster inom ventilation och miljö

Vår verksamhet är specialiserad på luftbehandlingsprojekt med inriktning på ombyggnationer av luftbehandlingsanläggningar hyresgäst-
anpassningar, funktionskontroller, serviceärenden, klimatmätningar och injusteringar –  Alltid i ett nära samarbete med vår uppdragsgivare.

Våra verksamhetsområden:

 • Luftbehandlingsprojekt. Vi har kompetens, erfarenhet och resurser att arbeta med alltifrån ett enstaka uppdrag till att ta helhetsansvar
  från idé till projektering och genomförande.
 • Projekt med programhandlingar framtagna av konsultföretag i form av förfrågningsunderlag som utförande- eller totalentreprenad.
 • Utredningar om ventilationsförhållanden på uppdrag av fastighetsägaren, förvaltaren eller hyresgäst.
 • Mätningar av komfort/luftflödesmätningar, temperatur, fukt, koldioxid, m m.
 • Energibesparingsutredningar för fastigheter. T ex värme- och ventilationssystemets utformning, värmekällan m m.
 • OVK-besiktningar av ventilationssystem enligt gällande krav.
 • Åtgärdande av OVK-anmärkningar med besiktningsprotokoll som grund.
 • Förebyggande service av ventilationsutrustning enligt upprättad serviceavtal med fastighetsägaren/kunden.
 • Akuta serviceuppdrag och reparationer.